Mijn favorieten

Uw woning tijdelijk verhuren

 

Uw betaalt momenteel voor 2 hypotheken, waardoor uw maandlast enorm is toegenomen. Wanneer u een huurder in de te koop staande woning laat wonen, kunt u financieel weer even op adem komen. U kunt ook voorkomen dat uw woning in prijs wordt verlaagd. De huur die u ontvangt is onbelast.

 

Wat kan De Wekker Wonen voor u doen?

De Wekker Wonen is een verhuurmakelaar die zich heeft gespecialiseerd in het huren en verhuren van diverse woonruimten. Wanneer u uw woning “verhuurklaar “ heeft, zoeken wij de juiste kandidaat in ons bestand. Op deze pagina vindt u tevens alle informatie en links naar de benodigde (aanvraag)formulieren die u nodig heeft.

 

De belastingdienst.

Box 3. De fiscus beschouwt de verhuurde woning in de regel als vermogen. De verhuurde woning gaat naar vermogensbox 3. De huurinkomsten zijn niet belast, maar de hypotheekrente is niet meer aftrekbaar. De waarde van onder andere dit vermogen, verminderd met de schulden (hypotheek e.d.), wordt belast met 1,2% vermogensrendement heffing volgens box 3. (30% van een fictief rendement ad 4% = 1,2%). Uiteraard zijn er vele specifieke situaties denkbaar, raadpleeg in ieder geval de belastingdienst en/of een fiscalist.
Hierbij de link naar de belastingdienst voor tijdelijke verhuur oude woning die te koop staat.

 

Toestemming van uw hypotheekverstrekker.

In iedere hypotheekakte is een bepaling opgenomen waarbij u uitdrukkelijk toestemming nodig heeft als u de woning wilt gaan verhuren. Neem daarom vooraf contact op met uw hypotheekverstrekker om eventuele gevolgen te voorkomen.
Hierbij een overzicht van de hypotheekverstrekkers.

 

De huurovereenkomst.

De gemeente kan de aanvrager erop wijzen dat de huurovereenkomst aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

 • De huurovereenkomst duurt ten minste zes maanden.
 • De opzegtermijn voor de huurder is niet langer dan een maand.
 • De opzegtermijn voor de verhuurder is niet korter dan drie maanden.
 • De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning haar geldigheid verliest.
 • De huurprijs mag niet hoger zijn dan de in de vergunning vastgestelde maximale huurprijs. In het geval dat huurder en verhuurder een hogere huurprijs overeenkomen, geldt de door de gemeente vastgestelde, in de vergunning vermelde, huurprijs.
 • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.
 • Indien van toepassing moet de huurder aan de regels in de plaatselijke huisvestingverordening voldoen.
 

Vergunning gemeente door middel van de Leegstandswet.

Als u de te koop staande woning wilt gaan verhuren ingevolge de Leegstandswet heeft u een vergunning nodig van uw gemeente. Hiervoor dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Hierbij geldt geen maximum huurprijs voor de te huur aangeboden woning. 
Hierbij de link naar een model aanvraagformulier Leegstandswet.
De vergunningaanvraag is normaal gesproken binnen vier weken gerealiseerd.

 

Tijdelijke verhuur en de belastingdienst.

Bij een woning die leeg te koop staat is de hypotheekrente, onder voorwaarden, gedurende maximaal twee tot drie jaar nog aftrekbaar. Tijdens de periode van verhuur is de hypotheekrente voor de woning niet meer aftrekbaar. De woning gaat fiscaal naar box 3, de waarde van de woning onder aftrek van de daarop rustende hypotheek wordt belast met 1,2% vermogensrendementsheffing. Daar staat tegenover dat de huurinkomsten onbelast zijn. In de meest voorkomende situaties zorgt dit ervoor dat uw maandelijkse lasten omlaag gaan. Als de woning direct na de verhuurperiode weer leeg te koop wordt gezet is de hypotheekrente weer aftrekbaar, dit tot maximaal het einde van de eerder genoemde periode.
Tijdelijke verhuur van uw oude woning die te koop staat, informatie van de belastingdienst.

 

Hoe vindt u een betrouwbare huurder?

De Wekker Wonen beschikt over een eigen netwerk en een bestand woningzoekende. Via ruim 20-30 verschillende websites wordt uw woning onder de aandacht gebracht. De Wekker Wonen begeleidt het intakegesprek, de bezichtigingen, opmaak van de huurovereenkomst, de sleuteloverdracht en de eerste betalingen van huur en borgsom. De potentiële huurders krijgen een intakegesprek en het huurcontract wordt opgemaakt volgens de voorwaarden die gesteld zijn door uw hypotheekverstrekker.

 

Uw voordelen.

Het uit handen geven van de verhuur van uw te koop staande woning geeft de volgende voordelen:

 • kostenbesparing van uw dubbele woonlasten,
 • toestemming van uw hypotheekverstrekker,
 • vergunning gemeente onder de Leegstandswet,
 • een tijdelijke betrouwbare huurder,
 • uw woning is verkoopbaar tijdens de verhuur,
 • De Wekker Wonen begeleidt het verhuurproces.
 • U betaalt alleen de kosten van de aanvraag vergunning bij de gemeente en de toestemming van de hypotheekverstrekker.
 

Tip

Raadpleeg uw financieel adviseur of de Belastingdienst wat de consequenties zijn in uw specifieke situatie.