Mijn favorieten

Met welke kosten krijg je te maken als je een woning koopt?


Als je een woning koopt ga je helaas niet alleen de hypotheek betalen. Ook de aankoopkosten en financieringskosten komen voor je rekening. Daarnaast moet je bepaalde verzekeringen afsluiten en moet je jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan je gemeente. Houd er verder rekening mee dat je de kosten voor onderhoud aan je woning zelf moet betalen.


Aankoopkosten Woning
Houd met de aankoopkosten van je woning sowieso rekening met de volgende zaken
  • de eventuele kosten voor je makelaar
  • de eventuele kosten voor de bouwkundige keuring
  • de eventuele kosten om je woning te taxeren
  • de overdrachtskosten
Kosten koper
Bestaande woningen koopt je meestal via het 'kosten koper' (k.k.) principe. Dat houdt in dat jij als koper de kosten van de transportakte en de kosten voor de overdrachtsbelasting betaalt.  Een koper betaalt overdrachtsbelasting als degene eigenaar wordt van een pand. Of als degene rechten krijgt op onroerende zaken (denk in dat geval zaken als opstal of erfpacht) en in sommige gevallen ook aandelenoverdrachten. Vanuit de opbrengst van de overdrachtsbelasting betaalt het Rijk dan weer onder andere aan wegen en aan de gezondheidszorg.
 

Vrij op naam
Nieuwbouwwoningen koopt u meestal 'vrij op naam' (v.o.n.). Dan zijn de aankoopkosten al reeds in de koopsom verwerkt.
 

Financieringskosten koopwoning
Financieringskosten zijn eenmalige kosten die je maakt op het moment je een hypotheek afsluit.
 
Met deze kosten:
  • betaal je provisie aan de bank
  • moet je de notaris betalen voor het opmaken van de hypotheekakte
Verzekeringen voor je woning
Je zal een opstalverzekering moeten afsluiten tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Het gaat hierbij om schade aan het huis zelf en niet om de schade van de inboedel. Als je een appartement koopt, kan er tevens een gezamenlijke Vereniging van Eigenaren (VvE)-verzekering zijn. Vaak moet je ook als eigenaar van een woning  een levensverzekering afsluiten.
 

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Als huiseigenaar moet je ieder jaar Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan je gemeente. Hoeveel OZB u moet betalen hangt af van de WOZ waarde van je woning. Gemeenten stellen ieder jaar de waarde vast van al de onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent je dus eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of bedrijfspand? Dan krijg je ieder jaar een WOZ-beschikking van je gemeente met de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen. Zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.
Voor meer info over deze WOZ waarde zie onze andere
blog.

Erfpacht

In sommige gemeenten moet je na het kopen van je woning ook erfpacht betalen. Erfpacht houdt in dat je gemeente de grond waar de woning op staat niet verkoopt. De gemeente geeft de grond in principe in bruikleen. Je betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding, de zogenaamde canon. Met vragen hierover kan je terecht bij je gemeente.
 

Gevolgen voor je belastingaangifte

Als je een woning koopt, heeft dat ook gevolgen voor de inkomstenbelasting die je betaalt. Je zal jaarlijks een bedrag bij je inkomen moeten optellen, het eigenwoningforfait. Meestal heeft dit ook fiscaal voordeel doordat nu de hypotheekrente en overige bepaalde kosten aftrekbaar zijn.
 

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring