Mijn favorieten

Welke soorten hypotheken zijn er?

Een hypotheek is een lening waarmee je een woning kan kopen. De woning is dan het onderpand van de lening. De manier waarop je deze lening aflost bepaalt dus de hypotheekvorm. Er bestaan verschillende soorten hypotheken. Hieronder een overzicht van de meest gangbare hypotheken.
 
De annuïteitenhypotheek
Heb je een annuïteitenhypotheek? Dan betaal je elke maand een bedrag dat bestaat uit een gedeelte rente en een gedeelte aflossing. Door de aflossing wordt je lening steeds kleiner. Daarom wordt het rentedeel dan steeds kleiner en het aflossingsdeel wordt steeds groter.
 
De lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek betaal je elke maand een vaste aflossing plus de rente over het verschuldigde bedrag. Je schuld wordt dan elke maand lager, waardoor de rente ook steeds lager wordt. Echter wordt het belastingvoordeel ook kleiner, doordat het voordeel afhangt van de rente die je betaalt.
 
De aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek lost je niets af. Je betaalt elke maand slechts rente over het geleende bedrag. Een hypotheek kan ook bestaan uit een gedeeltelijk aflossingsvrij deze kan je combineren met een ander soort hypotheek. Sluit je een nieuwe aflossingsvrije hypotheek af? Dan heb je vanaf 2013 voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.
 
Maximaal 50% aflossingsvrij
Vanaf 1 augustus 2011 mogen hypotheken niet meer dan 50% aflossingsvrij zijn. Hiermee tracht de overheid consumenten te beschermen tegen te hoge schulden. De nieuwe regels gelden alleen voor een nieuw afgesloten hypotheken.
 
De krediethypotheek
Een krediethypotheek is een vrij flexibele hypotheekvorm. Net als bij een gewone bankrekening, kan je geld opnemen en geld storten. Je betaalt maandelijks rente over het bedrag dat je hebt opgenomen. Hoeveel je mag opnemen, hangt af van de waarde van je woning. Bij deze hypotheekvorm heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek.
 
De beleggingshypotheek
Bij een beleggingshypotheek los je de hypotheek pas aan het einde van de looptijd af. Je legt hiervoor elke maand geld opzij via een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening. Hiervoor betaal je elke maand premie. Met een deel van deze premie betaal je de overlijdensrisicoverzekering en de hypotheekkosten af. Met een ander deel bouw je beleggingstegoed op. Vanaf 2013 heb je voor deze hypotheekvorm geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.
 
De traditionele levenhypotheek
Een traditionele levenhypotheek bestaat uit de lening voor de aankoop van een woning en uit een levensverzekering. Je betaalt dan maandelijks rente over het totale geleende bedrag, Je lost tijdens de looptijd geen schuld af. Tegelijkertijd betaal je elke maand het premiebedrag van de levensverzekering. Met de levensverzekering los je aan het einde van de looptijd de lening af. Vanaf 2013 heb je voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.
 
De spaarhypotheek
Bij een spaarhypotheek betaal je elke maand alleen de rente over het geld dat je geleend hebt. Je lost dus niets af. Pas aan het einde van de looptijd betaal je in 1 keer het geleende bedrag terug. Om te zorgen dat je tegen die tijd over dat bedrag beschikt, sluit je een spaarverzekering af waarmee je het bedrag bij elkaar spaart. Vanaf 2013 heb je voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.
 
De spaarbeleggingshypotheek
Een spaarbeleggingshypotheek of hybride hypotheek is een combi van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. Je spaart of belegt dan om het geleende bedrag bij elkaar te sparen. Tijdens de looptijd van de hypotheek kan je wisselen tussen sparen en beleggen. Is de rente laag dan kies je bijvoorbeeld om te beleggen. Verwacht je een minder gunstig beleggingsklimaat, dan kies je voor sparen. Vanaf 2013 heb je voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.
 

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring