Skip to Content

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ waarde beschikking komt er weer aan!

Iedere woningeigenaar ontvangt in de eerste maanden van het nieuwe jaar de nieuwe WOZ waarde beschikking in de bus. Elk jaar is het toch weer spannend, wat is dit maal de WOZ-waarde van mijn woning?

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is dus de waarde van je woning. Elk jaar wordt dit bepaald door de gemeente en deze vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen.

De gemeente bepaalt als uitvoerder van de WOZ de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.). Elke woningeigenaar krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking. Deze waarde wordt door de gemeente gebaseerd op onder andere:

 • referentiepanden
 • de ligging van de woning
 • het type van de woning
 • de grootte van de woning (oppervlakte & inhoud)
 • de gewildheid van de omgeving of de buurt
 • perceelgrootte

Waar is de WOZ-waarde voor bedoeld?

De WOZ-waarde vormt de basis voor de gemeentelijke belastingen en heffingen, Daarnaast speelt de WOZ-waarde een cruciale  rol bij de erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait.De WOZ waarde vormt de basis voor meerdere belastingen, zoals
 • de onroerende zaak belasting
 • rioolheffing
 • watersysteem en wegenheffing
 • waarde van de woning bij schenking of erfenis
 • eigen woning forfait bij de inkomstenbelasting

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bovenop je belastbaar inkomen geteld wordt. De belasting ziet dit bedrag als fictieve extra inkomsten uit je woning. Met andere woorden een extra vergoeding voor het woonplezier in je eigen woning.

Waarom wil je geen te hoge WOZ-waarde?
Als de gemeente de waarde van je woning te hoog inschat, betaal je veel meer aan belastingen dan nodig is. Wordt jouw woning met een waarde van € 250.000 door de gemeente geschat op € 290.000, dan betaal je zo’n beetje € 190,- extra aan bovenstaande belastingen. Bij schenking en of erven wordt er belasting betaalt over de waarde van de woning. Voor deze waarde geldt de WOZ-waarde als uitgangspunt. Een te hoge WOZ waarde heeft hier dan ook zeker nadelige invloed op.

Waarom wil je geen te lage WOZ-waarde?
Een te lage WOZ-waarde heeft als voordeel dat je een stuk minder belasting betaalt. Dat is mooi meegenomen. Toch kan zeker een te lage WOZ-waarde ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld wanneer je een (tweede) hypotheek op je woning wilt afsluiten, en de hypotheekverstrekker vragen/twijfels heeft bij de waarde van je woning. Ook bij verkoop van je woning is dit van belang. Potentiële kopers hebben liever een WOZ-waarde die hoger is dan vraagprijs. De vraagprijs lijkt zo “voor het gevoel” voordeliger. Een (te) hoge WOZ-waarde is dan zeker in je voordeel.

De juiste waarde
In het verleden kon de WOZ-waarde sterk afwijken van de echte waarde van de woning. Tegenwoordig is dat veel minder het geval. De woningmarkt wordt door een gemeente continue bijgehouden en de WOZ-waarde wordt elk jaar bijgesteld.

Peildatum WOZ

Een gemeente bepaalt de WOZ-waarde van de woning op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Wat je woning nu waard is (met eventueel nieuwe verbouwingen, etc), is dus niet bepalend.

WOZ-waarde openbaar

De WOZ-waarden zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar gemaakt. Dit openbaar maken van de WOZ-waarden is bedoeld om de burger meer transparantie en inzicht te bieden. Burgers zijn nu zelf in staat om gratis te controleren of de WOZ-waarde van hun woning juist is aan de hand van de waarden van vergelijkbare woningen in de omgeving. Daarmee is het eenvoudiger om te beoordelen of het nuttig is om hier bezwaar tegen te maken of niet.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Je kan zelf of met hulp van gespecialiseerde bureaus bezwaar maken tegen de ontvangen WOZ-waarde. Via Google zijn genoeg voorbeeld brieven te vinden. Bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet binnen zes weken na ontvangst (dagtekening) ingediend worden Na deze periode vervalt het recht om bezwaar aan te tekenen.

Neem contact met De Wekker Wonen

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Contactgegevens De Wekker Wonen:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back to top
Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Bereken eenvoudig de geschatte
waarde van uw huis!

Bereken