Skip to Content

Wat is de wettelijke bedenktijd bij de aankoop van een huis?

Als je een woning koopt, teken je een koopcontract. Dit gebeurt als je bod op een woning is geaccepteerd.  

In dit contract staat onder andere:

de prijs van de woning
wanneer is de opleverdatum van de woning
de ontbindende voorwaarden, zoals onder voorbehoud van de financiering.

Bedenktijd koopovereenkomst

Na de koop van een woning heb je 3 dagen bedenktijd. Binnen deze 3 dagen kan je de overeenkomst zonder kosten en zonder het opgeven van een reden laten ontbinden.
Wanneer begint deze wettelijke bedenktijd bij aankoop van een huis?

Op het moment dat de de koper in het bezit is van de door beide partijen (koper en verkoper) getekende koopakte, begint de bedenktijd. Deze start bij het begin van de nieuwe dag. Dus als je op donderdag de door partijen getekende akte hebt ontvangen, begint de bedenktijd zodra het vrijdag wordt (0.00 uur).

Wanneer eindigt de bedenktijd?

Deze bedenktijd is wettelijk geregeld (Burgerlijk Wetboek, Boek 7 artikel 2) en duurt drie dagen en is dan om 24.00 uur van de derde dag afgelopen.
Uitzonderingen
Als de bedenktijd in het weekend of op een feestdag valt, is er een uitzondering van toepassing. Van deze drie dagen bedenktijd, mag er maar één dag een weekend of feestdag zijn. Heb je dus de akte op een vrijdag ontvangen, dan eindigt de bedenktijd niet op maandag om 24.00 uur, maar dinsdag om 24.00 uur.

En er is nog een uitzondering. Wanneer de laatste dag van de bedenktijd een dag in het weekend of een feestdag is, dan wordt het termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Dus wanneer je de akte op een woensdag krijgt (bedenktijd gaat in donderdag om 0.00 uur), dan eindigt de bedenktijd niet zaterdag 24.00 uur maar op maandag om 24.00 uur.

Als de notaris het koopcontract voor je opstelt, is het meteen duidelijk wanneer de bedenktijd precies ingaat. Er kan dan ook geen misverstand ontstaan tussen jou en de verkoper.

Is er ook een wettelijke bedenktijd voor de verkoper?

In de wet is er geen bedenktijd voor de verkoper opgenomen. Deze heeft dan ook standaard geen bedenktijd. Bij de onderhandelingen kan de verkoper wel eventueel een bedenktijd bedingen, maar dat is eigenlijk niet gebruikelijk.
Kan je een langere bedenktijd afspreken?
Je kan met de verkoper een langere bedenktijd afspreken, als jullie dit allebei willen. Dat moet dan wel in het koopcontract vastgelegd worden.

Kortere bedenktijd koopovereenkomst. Mag dat?

De bedenktijd valt onder het dwingend recht. Zelfs als je in de koopovereenkomst op zou nemen dat de bedenktijd niet aanwezig is of dat deze korter duurt dan 3 dagen, kan je daar geen rechten aan ontlenen. De bedenktijd is namelijk wettelijk vastgesteld op minimaal 3 dagen.

De koop is onomkeerbaar

Als je geen gebruik hebt gemaakt van de ontbindende voorwaarden of de bedenktijd, dan kan je niet meer terug. Je bent dan verplicht de woning te kopen. En dus te betalen. Dus ook als je bijvoorbeeld ontslagen wordt en daardoor in de financiële problemen komt.

Ontbinden koopovereenkomst

Als je de overeenkomst  binnen dit termijn wilt ontbinden, moet je dat laten weten aan de verkoper. De ontbinding mag mondeling worden gedaan, verstandig is uiteraard om dit toch schriftelijk te doen. Zo voorkom je dat je later met een bewijsprobleem zit.
Dat kan per fax zijn, per mail of per (aangetekende) brief. Zorg er wel voor dat de verklaring van ontbinding de verkoper (en voor de zekerheid ook maar diens makelaar) vóór het verstrijken van deze bedenktijd heeft bereikt.

Gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst is niet mogelijk.

Wanneer binnen zes maanden tussen exact dezelfde partijen een nieuwe koop tot stand komt, ontstaat het recht op de bedenktijd niet opnieuw.

Waarom bedenktijd koopovereenkomst

Het invoeren van de bedenktijd heeft een aantal oorzaken gehad. Ten eerste is de bedenktijd ingevoerd om de koper de kans te geven een deskundige in te schakelen. Natuurlijk heeft de koper voordat de overeenkomst werd gesloten ook de kans gehad om dit te doen maar de bedenktijd vergroot deze kans. Tevens is de bedenktijd ingevoerd om te voorkomen dat kopers een te overhaaste beslissing nemen. Zeker in periodes dat de woningen als warme broodjes over de toonbank gingen, gebeurde het wel eens dat een koper achteraf spijt kreeg van een zijn overhaaste beslissing.

Bedenktijd andere soorten woningen

Bij de koop van een vakantiewoning heb je ook een schriftelijk koopcontract nodig. Dus ook hiervoor geldt de bedenktijd van 3 dagen. Tevens geldt deze bij nieuwbouw woningen. Echter gelden deze eisen niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. Deze gelden ook niet voor huurkoop en de koop op een openbare veiling waar een notaris bij aanwezig is.

Neem contact met De Wekker Wonen

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Contactgegevens De Wekker Wonen:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back to top
Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Bereken eenvoudig de geschatte
waarde van uw huis!

Bereken